Działanie Boże

Ipse castigávit nos propter iniquitátes nostras: et ipse salvábit nos propter misericórdiam suam.
On nas pokarał dla nieprawości naszych, i On nas zbawi dla miłosierdzia swego.

Tob 13, 5