Jak najskuteczniej przywracać katolicki depozyt wiary?

Jak najskuteczniej przywracać katolicki depozyt wiary w czasach zamętu powszechnego, kiedy od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewiona jest nowa religia?
Dochować wierności katolickiemu depozytowi wiary DZISIAJ.

Najskuteczniejszym sposobem przywracania ortodoksji katolickiej jest MOJA WIERNOŚĆ katolickiemu depozytowi wiary DZISIAJ.
DZISIAJ biorę udział w katolickiej Mszy Świętej. Jeśli jestem kapłanem, DZISIAJ odprawiam katolicką Mszę Świętą.
DZISIAJ poznaję wiarę katolicką, czytając tradycyjne katolickie katechizmy – przynajmniej jedną stronę.
DZISIAJ spełniam wiernie obowiązki stanu.
Jeśli tak będę myślał i tak będę czynił DZISIAJ, zachowam ufność Bogu co do przyszłości i będę zapracowany DZISIAJ.
Wtedy i tylko wtedy mogę spokojnie i bez obawy lenistwa myśleć: przyszłość jest w ręku Bożym.
DZISIAJ czynię to, co do mnie należy.
Najskuteczniejszym sposobem przywracania ortodoksji katolickiej jest MOJA WIERNOŚĆ katolickiemu depozytowi wiary DZISIAJ.

„Nie troszczcie się więc o jutro; albowiem jutrzejszy dzień sam o siebie będzie się troszczył. Dosyć ma dzień swojej nędzy” (Mt 6, 34).