Zbawienne praktyki wielkopostne

W Wielkim Poście wiernie zachowujmy praktyki, od wieków bliskie katolickiej i polskiej duszy:

– Droga Krzyżowa – w piątki,
– Gorzkie Żale – w niedziele.

Po Mszy Świętej śpiewamy Gorzkie Żale, z miłością rozważając tajemnicę Męki Pańskiej.

Teksty są dostępne przy wejściu do kaplicy.


„Lecz On zraniony został za nieprawości nasze,
starty został za złości nasze” (Iz 53, 5).