Historia zablokowanych rekolekcji

Missa non grata. Msza Święta niemile widziana.
Dokumentację tego pokroju gromadźmy pilnie, aby pozostała dla przyszłych pokoleń jako świadectwo wiary katolickiej jednych i zachowań niecnych ze strony drugich. – więcej