Czuwajmy pilnie!

„Czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu Bożego. Jeśli więc najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii Bożej? A jeśli «sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą?»” (1 P 4, 17-18).