Chrześcijanie

W Antiochii głosili Ewangelię: Św. Barnaba, Św. Paweł oraz Św. Piotr – zanim udał się do Rzymu. Relacjonuje Św. Łukasz: „najpierw w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami” (Dz 11, 26).