Z naszej kruchty strategicznej

Staraniem Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus została wydana drukiem treść referatu.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.