Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy, 20.02.2022 – „Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha” (Łk 8, 8)

Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy (Mięsopustną), 20.02.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Ewangelia: Łk 8, 4-15

Qui habet aures audiéndi, áudiat.
„Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha” (Łk 8, 8).

Pobierz »