Spowiedź ze skruchą

Spowiadać się trzeba tak, aby spowiedź nie była tylko opowiadaniem o swoich grzechach, ale prawdziwie skruszonym wyznaniem swoich własnych grzechów Panu Bogu, połączonym z mocnym postanowieniem poprawy. Klękam u kratek konfesjonału jako skruszony grzesznik, nie oskarżający innych, lecz gotowy za swoje własne grzechy pokutować i zadośćuczynić, i gotów dołożyć starań, aby wytrwać w dobrym.