Przedpoście

Przedpoście jest okresem bezpośrednio przygotowującym do Wielkiego Postu i trwa od Niedzieli Siedemdziesiątnicy do Środy Popielcowej.
Okres Przedpościa powstał za czasów Grzegorza Wielkiego, już po ustaleniu Wielkiego Postu.
Niedziele Przedpościa:

Domínica in Septuagésima
Niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna)

Domínica in Sexagésima
Niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna)

Domínica in Quinquagésima
Niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna)

Przedpoście ma charakter pokutny. Kolor szat fioletowy.
Znika śpiew Gloria oraz Alleluja, które we Mszach niedzielnych i świątecznych zastąpione jest przez traktus. Na zakończenie Mszy Świętej zamiast Ite missa est, kapłan w niedziele i dni powszednie mówi Benedicámus Dómino, ministrant odpowiada Deo gratias.
Z uwagą słuchajmy i rozważajmy słowa Pisma Świętego, które Kościół będzie odczytywał w tych tygodniach. Wzmóżmy nasze czuwanie, starannie unikajmy grzechu, pracujmy nad naszym zbawieniem, pełniąc wolę Bożą, wiernie wypełniając nasze obowiązki stanu i umacniając się objawioną prawdą i łaską płynącą z Sakramentów Świętych.
Dzisiaj rozpoczynamy Przedpoście.