By zachować nieskazitelny dar wiary katolickiej

Od treści, jakimi się karmimy, zależy nasza wiara. Zwodnicze treści – zniekształcona wiara. Czyste katolickie treści – katolicka wiara.
W trudnych i zagmatwanych kontekstach lektura tradycyjnych katolickich katechizmów jest pilną koniecznością. Czytajmy codziennie! – więcej