Pokusa dwojaka

Pokusa może być dobrowolna i niedobrowolna.
Na pokusy dobrowolne nigdy nie powinniśmy się narażać. Dobrowolne narażanie się na pokusę do grzechu ciężkiego jest już grzechem ciężkim. Należy unikać bliskich okazji do grzechu.
Pokusa niedobrowolna jest okolicznością dopuszczoną przez Pana Boga dla wzmocnienia naszej woli i udoskonalenia naszej duszy. W ogniu walki umacnia się wola i udoskonala się dusza. Warunek jest jeden: pokusom nie należy ulegać, pokusy należy oddalać. Walczyć i zwyciężać. Wytrwać w łasce uświęcającej!