2 warunki zbawienia duszy

Aby zbawić duszę swoją, należy zachować 2 warunki bazowe:
– zachować w całości wiarę katolicką, jaką Pan Bóg objawił, a Kościół Katolicki do wierzenia niezmienną podaje,
– zachować stan łaski uświęcającej, mając na uwadze, że aby trafić do piekła wystarczy jeden grzech śmiertelny, nie wyznany i nie odpokutowany.


Wyznanie wiary Św. Atanazego:

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.

Papież Innocenty IV, List do kardynała-legata na Cyprze (1254):

Jeśli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła”.


„Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).

Czuwajmy pilnie!