„Pożyteczni idioci”

„Pożyteczni idioci”. Określa się tak ludzi, którzy nieświadomie i bez złej woli stają się narzędziem w ręku innych ludzi, podejmujących złe moralnie działania.
Określenie „pożyteczni idioci” bywa używane dla upokorzenia i dezawuowania pewnych osób. Ale może być także stosowane z pobudek szlachetnych: dla potrząśnięcia sumienia, dla otrzeźwienia oraz pobudzenia do używania prawego rozumu i do odpowiedzialności. W tym sensie sformułowanie – o ile osoba, do której jest skierowane, nie zamknie się na wymagania prawego rozumu – powinno być odczytywane jako forma przestrogi i upomnienia, dla dobra tejże osoby.