Źródła przeczyste

Po latach błąkania się po meandrach religii zmienionej, powrót duszy do wiary katolickiej powinien odbywać się nie w oparciu o subiektywistycznie zaprawione pomysły religijne (na przykład produkcję prywatnoobjawieniową, czy samozwańcze poglądy internetowych regulatorów religijnych), lecz powinien zmierzać do źródeł przeczystych, obiektywnych, katolickich. Do nich należą przede wszystkim: katolicki kult – Msza Święta w rycie rzymskim – oraz katolicka doktryna – tradycyjne katolickie katechizmy.