Przestroga wzmacniająca

Dusza, która pragnie dochować wierności niezmutowanej wierze katolickiej, niech się uzbraja na sytuacje wrogości i prześladowań. Pan nasz Jezus Chrystus mówi:

I będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody dla imienia mego” (Mt 24, 9).