Cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy

Kapłan, który codziennie naucza po katolicku, wypełnia Chrystusowy nakaz: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28,19-20).
Kapłan, który codziennie naucza po katolicku, spełnia ni mniej, ni więcej, tylko swój obowiązek. Może powtórzyć słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).
Św. Paweł, Apostoł Narodów, pisał: „Jeśli bowiem będę opowiadał Ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym Ewangelii nie opowiadał” (1 Kor 9, 16).