Błogosławionych Świąt!

Et Verbum caro factum est, et habitávit in nobis.
„A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami” (J 1, 14).

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, obfitości łask, opieki Matki Bożej i Świętego Józefa życzę Wiernym przybywającym do kaplicy, która codziennie gościnnie otwiera swoje podwoje, aby uobecniał się w niej cud Najświętszej Ofiary w rycie rzymskim.
Zapewniam o codziennej modlitwie i błogosławię

ks. Jacek Bałemba SDB