Pomysł z piekła

Powszechne kagańcowanie całych społeczeństw jest pomysłem piekielnym. Ach, stanowczo nie wypada, aby człowiek prawego rozumu – katolik – poddawał się pomysłom piekielnym.