Rozróżnienie fundamentalne

Zawsze, a zwłaszcza w aktualnych czasach nasilającego się zamętu powszechnego, kwestią fundamentalną pozostaje rozróżnienie pomiędzy ortodoksją katolicką a odstępstwem od katolickiej wiary. Przynajmniej dwa warunki należy spełnić, aby posiąść zdolność do takowego rozróżnienia: mieć serce czyste (zachować stan łaski uświęcającej) oraz czytać pilnie tradycyjne katolickie katechizmy. Skoro w Polsce i na świecie jest zaledwie garstka duchownych, którym można ufać w sprawach wiary, ciężar odpowiedzialności osobistej każdej duszy jawi się jako naglący.