Szczypta normalności w tym szaleństwie

Załatwiam sprawy urzędowe. Na zakończenie mówię: „Jak to dobrze, że Panie nie mają kagańców na twarzy. Szczypta normalności w tym szaleństwie”. Uśmiechnęły się.