Wierność w pokusach

Nie idzie o to, czy i jakie pokusy nas dręczą. Idzie o to, czy zezwalam na nie i czy idę za ich podszeptem. Jeśli pokusy są długotrwałe i dolegliwe, a na nie nie zezwalam i daję im odpór, jestem na królewskiej drodze wierności. Mówimy o pokusach niedobrowolnych, niezawinionych. Na dobrowolne bowiem pokusy nigdy narażać się nie powinniśmy.