Rewolucja w toku

„Jed­nost­ka! Co komu po niej?!
Jed­nost­ki gło­sik cień­szy od pi­sku (…).
Jed­nost­ka – ze­rem, jed­nost­ka – bzdu­rą”.

Obrazuje rewolucyjny poeta procesy i dzisiaj mutującej rewolucji. Pod słowo partia podstawić możemy globalizm. – więcej

Rewolucja w pełnym toku. Kolejne odsłony. Pretekst sanitarny. Patrząc na wzmagającą się nachalność globalistycznych procesów, zagarniających cały świat, dostrzec można zdumiewającą synchronizację działań. I nasilającą się bezwzględność restrykcji. Działania pod dyktando. Diabelska orkiestra pod diabelskim dyrygentem.