Przykłady pociągają

Wczoraj oddaliśmy cześć Św. Janowi od Krzyża, kapłanowi, wyznawcy, doktorowi Kościoła, dzielnemu współpracownikowi Św. Teresy z Avili w dziele reformy karmelitańskiej. Z żywotu Św. Jana od Krzyża, z którym zapoznaliśmy się, możemy zaczerpnąć naukę mobilizującą. Niektóre punkty istotne:

– Jezus Chrystus na pierwszym miejscu, dla Niego być gotowym na podjęcie nawet najtrudniejszych wyrzeczeń.
– Wiara podstawą postępu duszy.
– Wielkoduszna wierność modlitwie.
– Gotowość do zniesienia wszelkich przeciwności, jakie pojawią ze strony innych ludzi, gdy będziemy wierni działaniu łaski Bożej w naszej duszy.

Przykłady pociągają.