Modlitwa za duchowieństwo katolickie

Za garstkę katolickich biskupów i kapłanów – sprawujących wyłącznie odwieczny katolicki kult i krzewiących wyłącznie odwieczną nieskazitelną ortodoksyjną doktrynę – módlmy się codziennie.