Gdzie jest droga do Nieba?

Tam, gdzie katolicki kapłan sprawuje katolicki kult – Mszę Świętą w rycie rzymskim – i głosi nieskazitelną ortodoksyjną katolicką doktrynę, tam jest Twoja droga do Nieba.
Oby nas nie zwiodły sztuczki diabła.


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).