O pieniądzach

Czy można mówić o nawróceniu portfela?
Wiara katolicka wyrazi się między innymi w trosce o utrzymanie miejsc katolickiego kultu i katolickich duchownych, a także wszelkich różnorakich działań mających na celu podtrzymanie i rozwój katolickiej wiary.
Dusza katolicka nie wspiera religii zmienionej.