Chrystusowy zamysł wobec Sakramentu Kapłaństwa

Kiedy media epatują licznymi treściami ukazującymi kapłaństwo w złym, dezawuującym i gorszącym świetle, my przeczytajmy z uwagą z katechizmu Św. Piusa X rozdział poświęcony Sakramentowi Kapłaństwa.