Wielkoduszność!

Dusza kochająca Pana Boga ponad wszystko i wszystkich chętnie poświęci Panu Bogu znaczną część niedzieli na udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz na dojazd i powrót. – więcej