Szacunek dla Krzyża

Szacunek dla Krzyża wyrazimy, gdy:

– zwiążemy się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z katolicką Mszą Świętą, uobecniającą Tajemnicę Krzyżowej Ofiary,
– dziękujemy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za zbawczą Ofiarę na Krzyżu,
– nasze codzienne cierpienia i trudy łączymy z cierpieniami Zbawiciela,
– mamy w domu na poczesnym miejscu poświęcony przez kapłana Krzyż,
– znak Krzyża czynimy zawsze bez pośpiechu, nabożnie.