5 kazań o dobrej spowiedzi

Nie wystarczy się spowiadać. Trzeba do spowiedzi dobrze się przygotować i dobrze spowiedź odprawić. Każdą.
Przy każdej spowiedzi należy dokładnie wypełnić 5 warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

O każdym z tych warunków jest osobne kazanie.
Uważne wysłuchanie tych pięciu kazań będzie pomocne duszom, które Sakrament Pokuty traktują poważnie i każdą spowiedź chcą odprawiać dobrze. – więcej