Czy przykrzy mi się słuchać rozmowy o Bogu?

Są miejsca, gdzie kapłan katolicki codziennie sprawuje kult katolicki – Mszę Świętą w rycie rzymskim – i gdzie codziennie kieruje do wiernych katolickie kapłańskie słowo.
Dusza czysta i poważnie pracująca nad swoim uświęceniem chętnie słucha katolickiego kapłańskiego słowa. Ucho natęża ciekawie.
Budujący przykład zostawiła nam św. Teresa z Avili: „Nigdy w życiu nie przykrzyło mi się słuchać rozmowy o Bogu”.