Upomnienie

Dla duszy uległej łasce Bożej roztropne upomnienie jest pomocą do udoskonalenia swojej duszy.

„Słowa skarcenia są jakby kluczem, który odsłania winę, nierzadko nieznaną nawet temu, kto ją popełnił” (Św. Grzegorz Wielki).