Wskazówki dla kierowców

1. Siadam za kierownicę zawsze w stanie łaski uświęcającej.

2. Przed jazdą i po dotarciu do celu modlę się.

Minimum: czynię pobożnie znak Krzyża.

Lepiej:
– Znak Krzyża,
– Pod Twoją obronę…
– Św. Krzysztofie, módl się za nami.

3. Zachowuję przepisy ruchu drogowego – w trosce o bezpieczeństwo własne i bliźnich.


Toyotą jadę, czy Mazdą,
modlę się zawsze przed jazdą.
I modlę się zawsze po jeździe.
W pojeździe.