To są fakty

Tytuł na oficjalnym portalu: „Żydzi zadowoleni z motu proprio Franciszka ograniczającego tradycyjną Mszę św.”.
A dalej będą ci, którzy lubią bredzić z uśmieszkiem o teoriach spiskowych.