Lekarstwo na zazdrość

Jeśli nawiedza mnie pokusa zazdrości, dobrze będzie dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które otrzymuję z Jego ręki.
Skutecznym lekarstwem na zazdrość jest modlitwa dziękczynienia.