Nasze sprawy (4)

Kilka dni temu otrzymałem od ks. inspektora Jarosława Pizonia SDB pisemne polecenie udania się w nowe miejsce do dnia 1 sierpnia br. Tym samym – nie wprost – został wyrażony zamiar rozpędzenia wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza i zlikwidowania tutejszego duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim.

Na dzisiaj sytuacja przedstawia się następująco:

  1. Wszystkie celebracje i dyżury w konfesjonale odbywają się codziennie według zwyczajnego rozkładu.
  2. By uniknąć wszelkich niedopowiedzeń: Nawet teoretycznie nie biorę pod uwagę odprawienia kiedykolwiek mszy posoborowej – ani indywidualnie, ani w koncelebrze. Numquam. Never!
    Potwierdzam moją decyzję wyłącznego, dożywotniego i nieodwołalnego związania się z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Traktuję ją jako niedyspensowalny obowiązek kapłana katolickiego, wynikający z wiary katolickiej. –
    więcej
  3. Kontynuujmy codziennie modlitwę do Matki Bożej i do Św. Józefa – o światło dla kapłana i dla wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza, abyśmy wiedzieli, co wobec zakomunikowanych zamiarów – wyrzucenia duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim – czynić nam należy. Tę intencję dodajmy do codziennego Różańca i do codziennie odmawianej Litanii do Św. Józefa.

Trwajmy w skupieniu przed Bogiem na modlitwie. Przede wszystkim oczyszczajmy własne sumienia z własnych grzechów.


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.