Nie pomylił posłuszeństwa z niekatolicką potulnością

W żywocie Św. Antoniego z 1931 roku znajdują się takie informacje:

Wystąpił śmiało przeciw nadużyciom, jakie chciał zaprowadzić w Zakonie drugi jego generał Eljasz. Złożywszy urząd prowincjała Romanji, święty Antoni opuścił Rzym, przeniósł się do Padwy i tu umarł dnia 13 czerwca 1231 roku, przeżywszy zaledwie 36 lat.