Anioł Pański

Kończymy czas wielkanocny – Tempus Paschale. Kończymy odmawianie maryjnej modlitwy Regina cǽli. Od jutra powracamy do modlitwy Anioł Pański.
Codziennie w południe czcijmy Tajemnicę Wcielenia i pozdrawiajmy Matkę Bożą, pobożnie odmawiając modlitwę Anioł Pański. – więcej