Ostrzeżenie nie nowe przed mutacją wiary i Kościoła

Śp. Ks. Francis Le Blanc, wspominał: „Mój arcybiskup był takim świątobliwym człowiekiem. Był na soborze, ale kiedy wrócił z Rzymu, był wrakiem. Taki młody, a jednak nie mógł tego znieść. Zmarł bardzo młodo, kompletnie załamany kierunkiem, który obrał Kościół”.

Już kilkadziesiąt lat temu pojawiały się ze strony katolickiego duchowieństwa wieloaspektowe diagnozy i pełne troski przestrogi przed rewolucją i jej skutkami bliższymi i dalszymi. O. Roger-Thomas Calmel OP (1914-1975), kapłan katolicki, zakonnik, dominikanin, teolog, tomista, pisał m.in.: – więcej