Dwie motywacje: najważniejsza i ważna

Motywacja pierwsza – najważniejsza: Kapłan katolicki odprawia Mszę Świętą w rycie rzymskim, aby Pan Bóg był najgodniej uczczony.
Motywacja druga – ważna: Kapłan katolicki odprawia Mszę Świętą w rycie rzymskim, aby dusze odnosiły największy duchowy pożytek.