Św. Grzegorz Wielki, Regula pastoralis

Kościół Katolicki z dawien dawna kompetentnie poucza katolickie duchowieństwo o kapłańskich obowiązkach. Ileż światła i drogocennych wskazówek zaczerpnie katolicki duchowny z uważnej lektury dzieła papieża Św. Grzegorza Wielkiego – Księga reguły pasterskiej – Régula pastorális.