Świadectwo i antyświadectwo rodziców

Jest zwyczaj szlachetny: dzieci, które przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej, przychodzą do kościoła przez cały tydzień – codziennie. Przyjmują pobożnie Komunię Świętą.
Dobrze czynią rodzice – ojciec i matka – jeśli (o ile mają taką możliwość) przez cały tydzień, codziennie, nie tylko przyjdą ze swoim dzieckiem do kościoła, ale codziennie uklękną, aby pobożnie przyjąć Komunię Świętą. Dają w ten sposób świadectwo wiary oraz dyskretny znak miłości do swojego dziecka.
Jeżeli natomiast ojciec może przyjść ze swoim dzieckiem, aby przez cały tydzień, codziennie, razem ze swoim dzieckiem przyjąć Komunię Świętą, ale tego nie czyni – nie daje świadectwa wiary i nie daje znaku miłości do swojego dziecka. Zgorszenie. Za takie zachowanie powinien Pana Boga i swoje dziecko przeprosić.
Jeżeli matka może przyjść ze swoim dzieckiem, aby przez cały tydzień, codziennie, razem ze swoim dzieckiem przyjąć Komunię Świętą, ale tego nie czyni – nie daje świadectwa wiary i nie daje znaku miłości do swojego dziecka. Zgorszenie. Za takie zachowanie powinna Pana Boga i swoje dziecko przeprosić.