Detale grzecznościowe

Wyrazem szacunku dla bliźniego jest między innymi poprawna pisownia jego nazwiska. Zniekształcenie nazwiska – choćby przez jedną literę – jest niestosownością. Za niestosowność wypada przeprosić.