Nieprzejednaność Matki Bożej

Matka Boża jest nieprzejednana dla błędu i grzechu. To już powinniśmy rozumieć.
Dusza maryjna, nawet jeśli zbłądzi, błąd rychło odrzuca i lgnie do prawdy.
Dusza maryjna, nawet jeśli zgrzeszy, grzech rychło odrzuca i lgnie do łaski.
Codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów oraz częsta i dobra spowiedź to elementy gorliwie praktykowane przez maryjną duszę. Nie próżnujmy!


Omnes haeréses sola interemísti in univérso mundo.
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

Auxilium Christianorum, ora pro nobis.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami!