Troska elementarna: o stan łaski uświęcającej

Święta przynoszą owoc dla duszy, gdy dusza jest w stanie łaski uświęcającej.
Gdy kapłan widzi dusze, które w tak wielką uroczystość, jak Zesłanie Ducha Świętego, nie przystępują do Komunii Świętej, ma pragnienie przywołać słowa Apostoła Narodów: „Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was” (Ga 4, 20).