Nigdy nie przystępujmy do Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego!

Co to znaczy: być w stanie łaski Bożej?
Być w stanie łaski Bożej to znaczy mieć czyste sumienie i być wolnym od każdego grzechu śmiertelnego.

Co przed przyjęciem Komunii Świętej ma zrobić osoba, która wie, że popełniła grzech śmiertelny?
Osoba, która wie, że popełniła grzech śmiertelny, musi przed przyjęciem Komunii Świętej odbyć dobrą spowiedź, gdyż nawet akt doskonałej skruchy, bez spowiedzi, nie jest wystarczający do godnego przyjęcia Komunii Świętej przez osobę, która wie, że jest w stanie grzechu śmiertelnego” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).