Cierpliwa siejba katolicka

14 maja minęło 9 lat bloga Sacérdos Hyacínthus

sacerdoshyacinthus.com

16 maja minęło 6 lat bloga Vérbum cathólicum

verbumcatholicum.com

Za wszystkie dobre owoce kapłańskich publikacji w duszach katolickich w Polsce i za granicą – Bogu niech będą dzięki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog

Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.