Modlitwa po Komunii Świętej

Msza Święta jest Ofiarą przebłagalną – sacrifícium propitiatórium.
Najważniejsza we Mszy Świętej jest konsekracja, przeistoczenie.
Dokładajmy starań, aby także Komunia Święta była przez nas w najwyższym stopniu uszanowana. Przyjmujemy samego Chrystusa! – więcej