Święty Atanazy, módl się za nami.

Jutro, 2 maja, Kościół Katolicki czyni komemorację Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła. Za swoją wierność nieskazitelnej ortodoksji katolickiej kilkanaście lat przebywał na wygnaniu.
Przykład Świętego Biskupa jest dla nas wyrzutem sumienia za naszą opieszałość w obronie katolickiego depozytu wiary.
Oby lektura żywotu Św. Atanazego była dla nas mobilizująca!


Książka do nabycia w kruchcie.